Råd og vejleding

Her kan du få råd og vejledninger til valg af beton, samt gode råd om efterbehandling.

 

StyrkeMiljøAnvendes til
C8/10PassivRenselag, uarmeret fundament
C12/15PassivKlaplag, uarmerede let belastede fundamenter
C16/20PassivArmerede let belastede fundamenter, kældergulve uden vandtryk, indendørs beton uden belastning
C20/25PassivGulve for lettere færdsel, indendørs armeret beton, fundamenter i større bygninger
C25/30PassivGulve for normal færsel, almindelige husbygningskonstruktioner
C30/37PassivGulve udsat for slid uden påvirkning af frost, støttemure uden vandtryk
C30/37ModeratUdendørs beton udsat for frost og tøpåvirkninger, indendørs beton i staldbygninger, møddingpladser, gyllebeholdere, svært belastede fundamenter, vandtætte konstruktioner, bro- og tunnelkonstruktioner
C35/45AggressivFunderingspæle, konstruktioner udsat for saltpåvirkning, altaner, svømmebassiner, ensilagesiloer, sluser og havvandskonstrukt

 

Efterbehandling

For hurtig udtørring af beton kan give svindrevner, forringet styrke og holdbarhed.
det er derfor meget VIGTIGT, at beskytte betonen mod udtørring umiddelbart efter færdigvibrering, afretning, glitning eller hvilken afsluttende behandling betonoverflader ellers får.
Beskyttelse mod udtørring sker ved afdækning med plastfolie, presenning eller påsmøring af forseglingsvæske. Uanset hvilken metode der anvendes, skal den iværksættes senest ½ time efter færdigbehandling af overfladen er sket.

Se handelsbetingelserne her