Murimprægnering

Diffusionsåben, vandbaseret og brugsklar murimprægnering.
Anvendes udvendigt på sålbænke, sokler og andet murværk, som er udsat for slagregn. Kan anvendes indendørs i rum hvor der kan forekomme vandpåvirkninger på væggene. Er overmalbar.

Skalflex murimprægnering vores bedst solgte.

Arbejdsanvisning

Kan påføres med rulle, kost eller sprøjte. Ved brug af sprøjte anbefales det at bruge lavttrykssprøjte eller air-less sprøjte med max. tryk på 4,1 bar.

 • Undgå stænk på emner som ikke skal behandles.
 • Murværket skal være tørt før påføring.

Silikat-Grunder

Skalflex Silikat-Grunder er baseret på dobbelt vandglaskoncentrat, der går i kemisk forbindelse med ethvert mineralsk underlag.

Skalflex Silikat-Grunder anvendes i forbindelse med maling med Skalflex Facade-Silikatmaling. Underlaget skal være tørt, fri for mursalte, kalkrester og andet løstsiddende materiale inden anvendelse.

 

Arbejdsanvisning

Ved stærkt sugende underlag som Gasbeton, kalkholdig puds – og vandskuring:

 • Forbehandling: Silikat-Grunder og vand blandes i forholdet 1:3
 • Grunding: Silikatmaling og Silikat-Grunder blandes i forholdet 1:1
 • Topstrøg: Silikatmaling tilsættes 15–20% Silikat-Grunder

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, cementpuds- og vandskuring

 • Grunding: Silikatmaling og silikat-Grunder blandes i forholdet 1:1
 • Topstrøg: Silikatmaling tilsættes 15–20% Silikat-Grunder

Ved opfriskning

 • Silikatmaling tilsættes 15–20% Silikat-Grunder

Multigrunder

Skalflex Multigrunder er en vandig alkaliefast forankringsgrunder til grunding af sugende og let smittende underlag.

Skalflex Multigrunder har en god indtrængningsevne og kan anvendes både indendørs og udendørs.

Skalflex Multigrunder sikrer en god vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling.

Skalflex Multigrunder er tilsat røbestof og er meget velegnet på vandskuring, puds, beton, letbeton, porebeton, tegl og andre mineralske overflader.

 

Arbejdsanvisning

Skalflex Multigrunder påføres til overfladen er mættet, men skal ikke danne film. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger fjernes med Alt-Rens før behandling. Betonslam, formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning afrenses.

Grundrens

Grundrens anvendes til rengøring af malede eller lakerede overflader før ny behandling, samt til almindelig rengøring.

Egenskaber

Fjerner snavs, fedtstoffer, nikotin m.v.

 

Arbejdsanvisning

 • Grundrens skal fortyndes med vand.
 • Ved rengøring før maling er forholdet: 1 del Grundrens til 25 dele vand.
 • Ved almindelig rengøring er forholdet: 1 del Grundrens til 50 dele vand.
 • Ved olie, sod og meget snavsede flader anvendes en kraftigere koncentration.
 • Rengøring foretages bedst ved hjælp af en blød børste, klud eller en viskosesvamp.
 • Efter rengøring vaskes grundigt med vand.
 • Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Krav til bunden
Skal kunne tåle alkalisk påvirkning.

Alt-Rens

Afrensemiddel mod:

 • Grimme belægninger
 • Fedtede overflader
 • Trafikfilm
 • Snavs

 

Arbejdsanvisning

Påføres med malerrulle, pensel, skurebørste eller lavtryksprøjte. Ved brug af sprøjte bør der sprøjtes 2 gange med kort interval i samme arbejdsgang. For optimal virkning skal produktet virke mindst 2 døgn før rengøring med vand eller højtryksrenser.

Dosering
Ved svære belægninger anvendes i reglen 1 ltr. Alt-Rens til 10 ltr. vand, men er virksom ved lettere belægninger med 1 ltr. Alt-Rens til 20 ltr. vand.

Forbrug
8-10 m2 pr. ltr. færdigblanding.

Silikatmaling

(Beregn dit forbrug her Silikatmaling)

Skalflex Facade-Silikatmaling er et mineralsk naturprodukt. Bindemidlet er silikat (vandglas) som sikrer malingen kemisk reaktion med ethvert tørt mineralsk underlag som eksempelvis vandskuring, puds, beton, eternitplader m.m.

Den kemiske reaktion med underlaget danner en uopløselig forbindelse med det mineralske underlag, så muren er beskyttet mod syreregn og anden luftforurening. Malingen er meget diffusionsåben, hvilket medfører et sundt murværk, som kan ånde.

Skalflex Facade-Silikatmaling kan med fordel bruges indvendig, da den er fri for organiske opløsningsmidler. Samtidig medfører den alkaliske overflade et godt indeklima, da bakterier og svampe hæmmes i deres udvikling.

 

Arbejdsanvisning

Ved farveskift og nymaling på mindre sugende underlag som beton, cementpuds og vandskuring

Grunding: Silikatmaling og Silikat-Grunder blandes i forholdet 1:1
Topstrøg: Silikatmaling tilsættes 10-15 % Silikat-Grunder
Ved opfriskning

Silikatmaling tilsættes 10-15% silikat-Grunder
Ved stærkt sugende underlag som Gasbeton, kalkholdig puds- og vandskuring

Forbehandling: Silikat-Grunder og vand blandes i forholdet 1:3
Grunding: Silikatmaling og Silikat-Grunder blandes i forholdet 1:1
Topstrøg: Silikatmaling tilsættes 15 – 20 % Silikat-Grunder
Påføres i perioder hvor temperaturen ikke kommer under 8 °C. ligesom den nymalede overflade ikke bør udsættes for regn umiddelbart efter påføring. Skalflex Silikatmaling påføres med rulle eller pensel og arbejdes godt ind i underlaget. Imellem behandlingerne skal der gå mindst 12 timer.

Silikatmaling må kun anvendes på tørre og gennemhærdede overflader. Nyopført murværk skal være mindst 2 år gammelt før påføring. Nypudset murværk skal være mindst 1 år gammelt før påføring. Tidligere kalkede overflader skal afrenses helt.

Silikatmaling og Silikat-Grunder ætser glas, keramiske klinker, metal m.m.

 

Grunder

Skalflex Silikat-Grunder er en farveløs grunder baseret på et dobbelt vandglaskoncentrat. Grunderen anvendes til stærkt sugende underlag samt til at fortynde Skalflex Silikatmaling, JF afsnit om påføring.

Rækkeevne 15 – 20 m2 pr. liter (fortyndet)
Tørretid 6-8 tim. v. 20 °C / 60% RF. – kan efterbehandles efter 12 tim.
Fortynding 1 del Silikat-Grunder til 3 dele vand
Sikkerhedsregler 93 00-4
Arbejdstemperatur Min. + 8 °C., max. + 25 °C. max. 85% RF
Påføring Pensel
Rengøring Vand
Nuancer Farveløs
Emballage 2, 5 og 10 liter
Bemærk Ætser glas, keramiske klinker, metal m.m.

Facade-Struktur

Skalflex Facade-Struktur er en akryl-/silikatbaseret maling med god vedhæftning. Den kan anvendes udvendig og indvendig på mineralsk bund såvel som på allerede malede overflader.

Skalflex Facade-Struktur er en såkaldt tykfilmsmaling, hviket betyder, at den kan dække små revner og krakeleringer i overfladen. Ligegyldigt om du bruger Skalflex Facade-Struktur i fin eller grov, vil det normalt kun være nødvendigt med ét lag maling, hvis der skulle ønskes farveskift.

Skalflex Facade-Struktur tillader muren at ånde og indeholder ingen giftige opløsningsmidler. Der findes to forskellige typer maling, grov og fin. Skalflex Facade-Struktur kan benyttes til at skabe mange forskellige overflader bl.a. kan Skalflex Facade-Struktur give dig et flot vandskuret look.

 

Arbejdsanvisning

Før påføring skal overfladen være tør, bæredygtig og ren. Endvidere skal det sikres, at gammel maling har en god vedhæftning.

Murværk med høj vandabsorbering og krakeleringer skal grundes med Multigrunder mindst én gang, før der males. Grunderen skal være tør, før malingen påføres (normalt 24 timer).

Afhængig af den ønskede struktur kan der tilsættes op til 20% vand. Jo mere vand der tilsættes jo mindre struktur.

Skalflex facade-Struktur kan påføres med struktur- eller almindelig rulle, stålbræt, pensel eller sprøjte. Vær omhyggelig med at påføre den samme mængde (tykkelse) maling på overfladen, da dette vil afgøre den endelige struktur. Der skal arbejdes vådt i vådt. På store facadeflader kan overfladen opdeles i sektioner afgrænset med tape.

Cementpuds kan ikke males før min. 28 dage efter påføringen, dog skal murværket være gennemtørt og fri for salte. Undgå at male i direkte sollys og beskyt nyligt malede overflader mod regn.

 

Grunder

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Begroninger fjernes med Skalflex Alt-Rens før behandling. Betonslam, formolie, fedt og underlag med kraftig afsmitning afrenses med Skalflex Grundrens og vand. Sugende, stærkt sugende og uens sugende underlag grundes med Skalflex Multigrunder.

Skalflex Multigrunder er en vandig alkaliefast forankringsgrunder til grunding af sugende og let smittende underlag. Skalflex Multigrunder har en god indtrængningsevne og kan anvendes både indendørs og udendørs.

Skalflex Multigrunder sikrer en god vedhæftning af den efterfølgende malerbehandling.

Skalflex Multigrunder er tilsat røbestof og er meget velegnet på vandskuring, puds, beton, letbeton, porebeton, tegl og andre mineralske overflader. Skalflex Multigrunder påføres til overfladen er mættet, men skal ikke danne film.

Vandskuring Indendørs

(Beregn dit forbrug her Vandskuring Indendørs)

Akryl/Silikat baseret strygepuds med mineralske fyldstoffer til indvendig brug.

Er meget diffusionsåben
Fremstår med en kalkmat, slidstærk og robust overflade
Stor vedhæftningsevne
Hæfter på de fleste typer underlag, også tidligere malede overflader
Kan tones i lyse farver
Skalflex Vandskuring kan fortyndes med vand efter behov, afhængig af hvilken overflade der ønskes. Kan overmales med almindelig vægmaling, hvis man ønsker en anden farve.

Med Skalflex Vandskuring kan du lave en kornet overflade, som har karakter af en vandskuret væg, eller du kan vælge udseende som en berapning med kraftige kostestrøg.

Skalflex Vandskuring står med en fløjlsblød hvid farve, som skaber en rustik harmoni i hjemmet.

 

Arbejdsanvisning

Skalflex Vandskuring er fremstillet til indvendig brug og kan anvendes direkte og uden grunder på rengjorte overflader som Leca-elementer, puds, beton, gipsplader, cementspånplader og mursten, også selv om disse overflader tidligere er malet.

Skalflex Vandskuring skal omrøres grundigt før brug. Der kan fortyndes med vand, hvis der ønskes en glat vandskuring uden dybe penselstrøg.

Den glatte vandskuring opnås bedst med en blød bred pensel og arbejdet udføres med krydskostning. Den berappede overflade opnås ved brug af grovfibret pensel eller kalkkost.

Skalflex Vandskuring kan påføres med strukturrulle og glattes efter med pensel/kost, eller pensel/kost kan dyppes direkte i spanden.

Det er vigtigt at der arbejdes “vådt i vådt”, det vil sige at man skal færdiggøre en væg i en arbejdsgang, ellers kan man risikere synlige overgange.

 

Grunder

Snavsede overflader rengøres med Skalflex Grundrens

På sugende flader som Gasbeton, Yton og Siporex-elementer skal der grundes med Skalflex Beto-Binder og vand i forholdet 1:3 så tørringen sker langsommere, således at der er mere tid til påføring og bearbejdning.

På spånplader kan det være nødvendigt at grunde med terpentinopløselig alkydmaling, da der ofte vil ske en udblomstring af brune skjolder i overfladen af Skalflex Vandskuring. Skjolderne stammer fra limen og barkurenheder.

Murværk, som tidligere har været malet med limfarve eller andre vandopløselige produkter, bør for en sikkerheds skyld grundes med terpentinopløselig alkydmaling.

På savsmuldstapet der tidligere har været plastikmalet, er det unødvendigt med grunder, hvis tapetet sidder godt fast. På almindelig tapet må der tilrådes forsigtighed – prøv et mindre stykke og se om tapetet løsner sig. I bekræftende fald fjernes det.

Hessian kræver to behandlinger med Skalflex Vandskuring for at undgå svindhuller. Tag først en spartel og lav en jævn flade. Lad det første lag tørre og påfør derefter Skalflex Vandskuring med den ønskede overflade. Kontroller på et mindre stykke om hessianen løsner sig.

Interiør

(Beregn dit forbrug her Interiør-Struktur)

Skalflex Interiør-Struktur er fremstillet til indvendig brug, og kan anvendes direkte på Leca-elementer, puds, beton, gipsplader, cementspånplader og mursten.

Interiør-Struktur kan fortyndes med op til 20% vand, afhængig af hvilken struktur der ønskes. Tyk Interiør-Struktur giver spidse kanter, tynd Interiør-Struktur giver afrundede kanter.

Interiør-Struktur er velegnet til fuldspartling af letbetonelementer og til udspartlinger på gipsplader sammen med glasfiberstrimmel.

Værktøj rengøres i vand.
Skalflex Interiør-Struktur skal opbevares frostfrit.

 

Arbejdsanvisning

Interiør-Struktur kan påføres med kalkkost eller spartel, men den letteste måde vil ofte være at dyppe strukturrullen direkte i spanden. Tag alt det der kan hænge på rullen med op på væggen og fordel jævnt på muren i en bane på 50-100 cm fra loft til gulv. Afslut behandlingen med lange seje træk med rullen, altid i samme retning eller brug kost eller hænder til at lave flotte mønstre.

 

Grunder

På sugende flader som Gasbeton, Yton og Siporex-elementer, er det en fordel at grunde med Beto-Binder eller Multigrunder, hvorved udtørringen sker langsommere, og der er mere tid til påføring og bearbejdning.

På spånplader kan det være nødvendigt at grunde med terpentinopløselig Alkydmaling, da der ofte vil ske udblomstring af brune skjolder i overfladen af Interiør-Struktur. Skjolderne stammer fra limen og barkurenheder.

Murværk, som tidligere har været malet med limfarve eller andre vandopløselige produkter, bør for en sikkerheds skyld grundes med terpentinbaseret forankringsgrunder.

På savsmuldstapet, der tidligere har været plastikmalet, er det unødvendigt med grunder, hvis tapetet sidder godt fast. På ubehandlet tapet må der tilrådes forsigtighed – prøv et mindre stykke og se om tapetet løsner sig. I bekræftende fald fjernes det.

På badeværelser anbefales det at bruge Skalflex Facadestruktur og efterbehandle med Skalflex Imprægnering.

Sokkelmaling

(Beregn dit forbrug her Sokkelmaling)

Skalflex Sokkelmaling er en akrylbaseret maling som er kendetegnet ved sin store dække- og vedhæftningsevne.

Malingen hæfter på alle mineralske underlag af puds, beton, gasbeton, Leca m.m., samt på alle tidligere malede overflader.

Skalflex Sokkelmaling er meget vandafvisende og vejrbestandig og udemærker sig ved høj slidstyrke og lang levetid.

Må ikke anvendes på tjære og asfalt.
 

Arbejdsanvisning

 • Bunden skal være tør og afsmitningsfri.
 • Eventuelle alger og snavs fjernes med Skalflex Alt-Rens inden påføring af maling.
 • Tidligere malede overflader renses for løstsiddende maling.
 • Mineralske, let afsmittende og tidligere malede overflader grundes med Multigrunder, inden der males med Sokkelmaling.
 • Malingen påføres 1-2 gange med pensel eller rulle.